Základní škola


  ulice

  Janouškova 2/577


  území

  Brno-Černá Pole


  stavební vývoj

  Areál školy tvoří dva trakty školní budovy a velké sportovní hřiště.
  V administrativním traktu se nacházejí pracovny vedení školy, tělocvična, prostory někdejší zubní ordinace a místnosti pro speciální výuku a mimoškolní výchovu.
  Druhý trakt obsahuje 32 učeben. Konstrukčně se jedná o cihelný skelet se železobetonovými stropy.
  Projekt: 1957, realizace: 1960–1962, autor: Jaroslav Ledvina.


  prameny, literatura

  městská část

  události

  11. 9. 1960
  Slavnostní otevření nové devítileté školy


  Lk


Aktualizováno: 08. 09. 2018