Sídliště Staré Brno-sever


  území

  Brno-Staré Brno


  stavební vývoj

  Obnovení výstavních akcí na brněnském výstavišti koncem 50. let 20. století si vyžádalo moderní urbanistické napojení veletržního areálu na centrum Brna a na další městské části.
  Po částečné asanaci staré zástavby kolem Mendlova náměstí vzniklo v letech 1961–1965 sídliště Staré Brno-sever (vymezené ulicemi Veletržní, Výstavní, Křížkovského), které svými věžovými paneláky vytvořilo slavnostní "bránu" k nástupu na výstaviště.
  Do sídliště byl zakomponován také letohrádek Mitrovských a nová obytná zástavba v jeho okolí s restaurací U Napoleona.
  Realizace: 1961–1965.
  Autoři: František Kočí a Miroslav Dufek.


  prameny, literatura

  městská část

  Lk


Aktualizováno: 29. 12. 2019