Internetová encyklopedie dějin Brna

Rooseveltova 7/31, Janáčkovo divadlo

Janáčkovo divadlo


 • historický název

  Divadlo opery a baletu

 • ulice

  Rooseveltova 7/31


 • území

  Brno-město


 • poznámka

  V roce 2017 došlo k uzavření divadla, neboť se celá jeho budova musela podrobit generální rekonstrukci plánované na léta 2017–2018.


 • stavební vývoj

  Divadlo s amfiteatrálním hledištěm, restaurací, kavárnou a klubem zaměstnanců bylo určeno pro 1 383 diváků.
  Hlavní otáčivé jeviště o průměru 18 metrů je oddělitelné od dvou bočních a jednoho zadního jeviště, celkem zaujímají plochu 1 500 m².
  Pohyblivé orchestřiště, zkušebny s jevištěm a nahrávacím studiem slouží 90 hudebníkům a 30 sboristům. Budova má monolitickou železobetonovou konstrukci s ocelovým stropem.
  Tepané zábradlí balkónů na hlavním průčelí je dílem Evy Kmentové-Zoubkové a Olbrama Zoubka, moravská orlice u schodiště od Olbrama Zoubka. U zadního vstupu do divadla je sousoší Aloise a Viléma Mrštíkových z roku 1960 od Vincence Makovského, před divadlem socha Leoše Janáčka z roku 1974 od Stanislava Hanzla.

  Divadlo bylo postaveno v letech 1960–1965 podle projektu Otakara Oplatka, Viléma Zavřela, Ivana Rullera a Boleslava Písaříka z let 1958–1962, vypracovaného na podkladě vítězného soutěžního návrhu Jana Víška, Viléma Zavřela a Libuše Žáčkové-Pokorové z roku 1956.


 • obrazy

  img18450.jpg img18449.jpg img18451.jpg img18452.jpg img18453.jpg img18454.jpg


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-střed


 • významné osoby

  Vincenc Makovský
  autor sousoší Aloise a Viléma Mrštíkových Otakar Oplatek
  spoluautor projektu budovy vypracovaného na základě vítězného návrhu arch. Víška Ivan Ruller
  spoluautor projektu budovy vypracovaného na základě výtězného návrhu arch. Víška Vilém Zavřel
  architekt Olbram Zoubek
  spoluautor tepaného zábradlí balkónů na hlavním průčelí


 • objekty

  Wawrova kašna
  kašna: Koliště 0/14
  v souvislosti se stavbou Janáčkova divadla byla kašna odstraněna
  L. Janáček
  busta: Rooseveltova 1-7/01 L. Janáček
  sochařská realizace: Rooseveltova 1-7/02 bratři Mrštíkovi
  pomník: Rooseveltova 1-7/03 Nakloněné kruhy
  sochařská realizace: Rooseveltova 1-7/04
  další objekty (2)...


 • události

  21. 11. 2015
  Noc divadel v Brně
  pro své návštěvníky připravilo ukázky vystoupení baletu i prohlídky jeviště se scénou z opery Tosca
  16. 2. 2015
  Slavnostní koncert k 95. výročí založení Konzervatoře Brno Leošem Janáčkem 10. 11. 2014
  Slavnostní otevření parku a rozsvícení fontány před Janáčkovým divadlem v Brně 28. 5. 2014
  Výstava Chyt jsem Bystroušku pro les a pro smutek pozdních let 1. 5. 2014
  Koncert k 10. výročí přijetí ČR do Evropské unie
  další události (3)...


 • autor

  Lk


Aktualizováno: 11. 11. 2020

Jeden z pěti parapetů z tepaného měděného plechu zdobící vstupní průčelí Janáčkova divadla. Fotografii pořízenou 8. 6. 2015 pro naši encyklopedii poskytla paní Květa Tichá, děkujeme.