Dopravní podnik města Brna


  ulice

  Novobranská 18/693


  území

  Brno-město


  stavební vývoj

  Objekt byl postaven v proluce mezi zástavbou z přelomu 19. a 20. století.
  Má vertikálně členěnou travertinovou fasádu se zaobleným nárožím, vstupní hala s centrálně umístěným schodištěm a galerií zasahuje přes dvě patra. Parter je pravidelně členěn nosnými sloupy a je prosklen přes celou výšku. Část střešní terasy zakončené výraznou římsou je zastavěna polopatrem.

  Realizace: 1996–1997 a 2000–2001.
  Investor? Dopravní podnik města Brna, a. s.
  Autoři: Antonín NOvák, Tomáš Rusín, Petr Valenta, Ivan Wahla.
  Ateliér DRNH, Ateliér RAW.


  prameny, literatura

  městská část

  Lk


Aktualizováno: 29. 03. 2017