nástavba nárožního nájemného obytného domu  č. orientační/popisné

  13, 1/560


  území

  Brno-Veveří


  stavební vývoj

  Dvoupodlažní půdní nástavba na pozdně funkcionalistickém domě slovenských architektů B. Weinwurma a I. Vécseie z roku 1937 nabízí výhled na Lužánky a Černá Pole s vilou Tugendhat.
  Hmotové řešení vychází z urbanistické situace nároží. Nástavba sestává ze dvou základních hranolů, z nichž nižší je v podstatě zdvojením stávající římsy, zatímco horní plechový je potom pokračováním zástavby protější strany Antonínské, záměrně ustupující do druhého plánu.
  Půdní nástavba je navržena ve dvou podlažích. Dispoziční řešení umožnilo navrhnout tři byty,
  Stávající konstrukce krovu byla odstraněna, nosný systém nové nástavby je rámová konstrukce v kombinaci ocel, dřevo. Obvodový plášť je z hliníkového plechu.

  Realizace: 2004.
  Investor: soukromý.
  Architekti: Milan Stehlík, Alena Stehlíková.


  prameny, literatura

  městská část

  Lk


Aktualizováno: 22. 10. 2019