Kostel sv. Josefa a klášter františkánek a voršilek


  historický název

  Kostel sv. Josefa


  ulice

  území

  Brno-město


  majitelé

  Kostel patřil pod správu brněnských minoritů.


  zajímavosti

  Původní kostel sv. Josefa stál jako součást klášterního objektu františkánek před hradbami Brna. Tam byl vysvěcen roku 1618.
  V roce 1643 byl preventivně rozbořen při ohrožení Brna Švédy. Klášter i kostel byl poté přenesen do hradeb města a zbudován na dnešní Josefské ulici Pavlem Weinbergerem podle plánů Ondřeje Erny v letech 1651–1658. Kostel je malou sálovou stavbou překlenutou valenou klenbou. Refektář kláštera byl dokončen až v roce 1674.
  Po zrušení řádu františkánek 18. 1. 1782 převzaly celý areál řeholní sestry voršilky a zřídily při něm dívčí školu, jež tam působila do roku 1950.
  Objekt kláštera pak využívalo Technické muzeum v Brně, které ho v letech 1976–1981 renovovalo.
  Průčelí kostela sv. Josefa je zdobeno sochami sv. Kláry a sv. Anežky České od J. Vaňka. Při vchodu vlevo je oltářík s kopií obrazu starobrněnské Černé Madony, sochou žehnajícího Boha Otce a čtyři relikviáře. Hlavní oltář s obrazem Svaté rodiny, sousoším sv. Voršily, sv. Korduly a andílka s lukem a sochou sv. Anděly v řádovém rouchu voršilek zhotovil Andreas Schweigl v roce 1802.  městská část

  významné osoby

  Jakub Hradil
  místo jeho působení; kostel propůjčen řeckokatolické církvi v letech 1946–1950 Emanuel Masák
  místo slavení primiční mše svaté Andreas (Ondřej) Schweigl
  autor výzdoby oltáře


  objekty

  Oltář kostela sv. Josefa
  oltář: Josefská 4/01


  události

  5. 10. 2014
  Svěcení řeckokatolického kostela sv. Josefa


  související odkazy

  archeologické výzkumy

  Fl


Aktualizováno: 09. 03. 2021