Mendelova univerzita Brno - pavilon M


  ulice

  Zemědělská 1/1665


  území

  Brno-Černá Pole


  firmy a instituce

  Mendelova univerzita v Brně


  stavební vývoj

  Autor koncepce stavby: Ing. arch. Jan Chlup (Atelier Chlup).
  Architektonické řešení: Ing. arch. Jiří Dřevikovský, Ing. arch. Veronika Hladíková, Ing. arch. Radoslav Novotný (Arch. Design, s.r.o.).
  Hlavní inženýr projektu: Ing. arch. Pavel Plšek (Arch. Design, s.r.o.).
  Studie, projekt DUR: 2008.
  Projekt DSP: 2009.
  Projekt ZD: 2009.
  Projekt DPS: 2010.
  Realizace: 2011–2013.
  Hlavní dodavatel: Sdružení pro výstavbu pavilonů M a X (IMOS Brno, a.s., Metrostav a.s., UNISTAV a.s.).
  Zastavěná plocha: 3 601 m².
  Obestavěný prostor: 45 304 m³.
  Podlažní plocha: 10 096 m².
  Užitková plocha: 8 698 m².

  Architektonické a provozní řešení:
  Pavilon M je koncipován pro převažující výzkumnou a badatelskou činnost s přímou návazností na výuku. V materiálovém i výrazovém řešení je preferováno provozně-hygienické hledisko.
  Pavilon má dvě podzemní a dvě nadzemní podlaží. Hmota nového pavilonu M respektuje sousední výšku poslucháren pavilonu Q a směrem k ulici Drobného svým stupňovitým řešením vytváří pohledově příjemnou hmotu, plynule navazující na hranu svahu.
  Provozně je objekt řešen tak, aby bylo umožněno potřebné zásobování přímo z terénu na přisazené rampy (popř. výtahové plošiny). Tomu napomáhá i horizontální členění objektu tak, že každý samostatný funkční celek (půdoznalství, zoologie, rybářství, rostliny, masná výroba, pekárna, mlékárna, pivovar atd.) zaujímá v dispozici, pokud možno, celé jedno podlaží.
  Vstupy pro studenty a návštěvníky do všech ústavů jsou centralizovány do kryté pasáže s vertikálním propojovacím proskleným výtahem a lehkým ocelovým schodištěm. Na střeše severní části nového pavilonu je reprezentativní ovál s výukovými sály, které mohou být využity nejen pro výuku, ale i pro potřeby důležitých jednání nebo významných akcí. Jsou zde použity kvalitní a vývojově nové stavební materiály – sklo, žárově zinkovaná ocel, stěrky, odolné obkladové materiály apod.  stavby

  Mendelova univerzita Brno - pavilon X
  Zemědělská 1/1665
  realizováno a otevřeno současně


  městská část

  objekty

  Pavilony M a X
  základní kámen: Zemědělská 1/07


  události

  15. 5. 2013
  Slavnostní otevření biotechnologických pavilonů 28. 6. 2011
  Poklep základního kamene pavilonů "M" a "X" v areálu Mendelovy univerzity v Brně


  Menš


Aktualizováno: 27. 07. 2013