Mendelova univerzita Brno - pavilon X


  ulice

  Zemědělská 1/1665


  území

  Brno-Černá Pole


  firmy a instituce

  Mendelova univerzita v Brně


  stavební vývoj

  Autor koncepce stavby: Ing. arch. Jan Chlup (Atelier Chlup).
  Architektonické řešení: Ing. arch. Jiří Dřevikovský, Ing. arch. Veronika Hladíková, Ing. arch. Radoslav Novotný (Arch. Design, s.r.o.).
  Hlavní inženýr projektu: Ing. arch. Pavel Plšek (Arch. Design, s.r.o.).
  Studie, projekt DUR: 2008.
  Projekt DSP: 2009.
  Projekt ZD: 2009.
  Projekt DPS: 2010.
  Realizace: 2011–2013.
  Hlavní dodavatel: Sdružení pro výstavbu pavilonů M a X (IMOS Brno, a.s., Metrostav a.s., UNISTAV a.s.).
  Zastavěná plocha: 1 255 m².
  Obestavěný prostor: 17 925 m³.
  Podlažní plocha: 3 884 m².
  Užitková plocha: 3 409 m².

  Architektonické a provozní řešení:
  Pavilon X je svou polohou v rámci celého areálu předurčen být centrálním bodem života univerzity. Tomu odpovídá jak jeho náplň, tak i architektonický výraz, který je v kontrastu s ostatní výstavbou v areálu.
  Horizontálně je pavilon členěn na podzemní technické podlaží s centrální univerzitní serverovnou, vstupní podlaží se studovnou a třemi učebnami a 2. NP s jídelnou a výdejnou jídel. Zázemí gastronomické části bude z provozních důvodů spojeno se zázemím výdeje jídel ve stávajícím pavilonu O krytou lávkou. V ustupujícím 3. NP je umístěna strojovna vzduchotechniky a chlazení a zázemí výdejny jídel.
  Prostorové řešení pavilonu X reflektuje společenské místo setkávání v centru areálu výrazným organickým tvarem jídelny, zdánlivě levitující nad prostory studovny a učeben. Podzemní podlaží je přístupné z dvorní části rampou napojenou na areálovou komunikaci.Přízemí je převážně vymezeno vnějšími skleněnými stěnami s přirozeným zastíněním přesahujícího podlaží jídelny. Jídelna příjemného oválného tvaru s celoprosklenou obvodovou stěnou ve 2. NP je zastíněna ze sluncem exponovaných světových stran vnějšími vertikálními dřevěnými stínícími lamelami (lepené modřínové dřevo), které tvoří dominantní vizuální prvek objektu. Směrem k severozápadu a severu se z jídelny otevírají atraktivní pohledy k Brno-Královo Pole. Venkovnímu prostoru dominuje u hlavního vstupu venkovní kryté schodiště do jídelny s přilehlým místem pro sezení, s dřevěnou plastikou.  stavby

  Mendelova univerzita Brno - pavilon M
  Zemědělská 1/1665
  realizováno a otevřeno současně


  městská část

  objekty

  Pavilony M a X
  základní kámen: Zemědělská 1/07 dřevěná plastika
  plastika: Zemědělská 1/08


  události

  15. 5. 2013
  Slavnostní otevření biotechnologických pavilonů 28. 6. 2011
  Poklep základního kamene pavilonů "M" a "X" v areálu Mendelovy univerzity v Brně


  Menš


Aktualizováno: 27. 07. 2013