Kostel sv. Leopolda a klášter Milosrdných bratří


  historický název

  Kostel sv. Leopolda a klášter Milosrdných bratří


  ulice

  charakteristika

  Řád Milosrdných bratří pochází ze Španělska, kde byl v Granadě založen v roce 1537 sv. Janem z Boha (vl. jménem Jana Dindada). Na pozvání hraběte Leopolda Viléma z Dietrichsteina se usadil i v Brně od roku 1747.
  Nachází se v místech bývalé Winkelsbergské zahrady na břehu řeky Svratky poblíž území bývalého starobrněnského hřbitova (zrušen v roce 1883) kolem kostela sv. Václava (zrušen v roce 1783).
  Milosrdní bratři, jejichž posláním byla péče o nemocné, vybudovali nejdříve budovy konventu (1749–1757) spolu s budovou špitálu (1753–1759) podle plánů brněnského stavitele Františka Antonína Grimma.
  Teprve v roce 1768 začala vlastní stavba kostela za vydatné finanční pomoci hraběte Karla Hrzána.


  území

  Brno-Štýřice


  majitelé

  Řád Milosrdných bratří (založený v roce 1537 ve španělské Granadě sv. Janem z Boha, vl. jménem Janem Dindadem), kteří přišli do Brna na pozvání Leopolda Viléma hraběte z Dietrichsteinu v roce 1747


  nej...

  Morava: Nemocnice Milosrdných bratří je nejstarší (dnes městskou) nemocnicí na Moravě a druhou nejstarší nemocnicí v České republice.


  zajímavosti

  Klášter Milosrdných bratří v Brně nebyl císařem Josefem II. zrušen, protože se věnoval charitativní a lékařské péči o nemocné.
  V letech 1896–1898 byly v areálu Vídeňské a Polní ulice přistavěny budovy chorobince, v letech 1933–1935 objekty moderní nemocnice, kde i dnes působí brněnská městská nemocnice na vysoké odborné úrovni.

  Před kostelem stojí čtyři sochy (Ecce homo, J. Ch. Pröbstl, 1722; socha sv. Jana Nepomouckého z konce 18. století, socha sv. Jana z Boha a sousoší Piety, O. Schweigl, 1799), které stávaly na původním Kamenném mostě přes řeku Svratku v blízkosti kláštera a byly sem přeneseny před jeho zbořením v roce 1934.

  Dne 6. 1. 1829 v nemocnici zemřel na těžký zápal plic P. Josef Dobrovský (1753–1829), zakladatel slavistiky a slovanské jazykovědy, který byl pochován původně na hřbitově u kostela a po zrušení tohoto hřbitova v roce 1883 byly jeho ostatky přeneseny 11. 11. 1909 na Ústřední hřbitov města Brna (skup. 32, hrob č. 4a). Na průčelí kostela ho připomíná černá mramorová pamětní deska deska na průčelí kostela.

  Na bočním průčelí kláštera do Polní ulice byl 3. listopadu 2005 otevřen druhý babybox v České republice, který byl v roce 2012 technicky zdokonalen a zachránil již více než deset dětí.


  stavební vývoj

  Kostel sv. Leopolda byl vybudován v letech 1768–1778.
  Dne 12. září 1768 byl položen základní kámen, dne 3. května 1778 byl kostel vysvěcen.
  Na projektu kostela a jeho výstavbě se spolu podíleli brněnští stavitelé Bartoloměj Zindtner, Mořic Grimm, František Antonín Grimm a laický bratr řádu Koloman Kockelen, jehož návrh se dochoval.
  Zajímavá stavba kostela v sobě spojuje prvky pozdního baroka (např. oválné řešení stavby) a raného klasicismu (např. průčelí kostela s dominantními sochami sv. Leopolda a sv. Václava). Klenbu kněžiště i lodi vyzdobil freskami brněnský malíř Josef Stern (1771), který je zároveň autorem většiny dalších obrazů kostela.
  Vedle kostela je vchod do staré lékárny s bohatou freskovou výzdobou (1755, J .I. Cimbal).
  městská část

  významné osoby

  Josef Dobrovský
  v nemocnici zemřel na těžký zápal plic Stanislav Jiří Fiala
  místo jeho působení v duchovní správě v letech 1992–2004 Mořic (Mauric) Grimm
  podílel se na plánech i stavbě kostela Faustin Hartl
  místo jeho působení před příchodem nacistů a po válce Ladislav Josef Kronich
  místo jeho působení v duchovní správě a místo posledního rozloučení
  další významné osoby (3)...


  objekty

  J. Dobrovský
  pamětní deska: Vídeňská 7/01 socha sv. Jana z Boha
  sochařská realizace: Vídeňská 7/02
  místo stávajícího umístění sochy
  Pieta
  sochařská realizace: Vídeňská 7/03
  místo stávajícího umístění sochy
  Ecce Homo
  sochařská realizace: Vídeňská 7/04
  místo současného umístění sochy
  socha sv. Jana Nepomuckého
  sochařská realizace: Vídeňská 7/05
  místo stávajícího umístění sochy


  události

  3. 10. 2014
  Vzpomínkové setkání „Paměť řádu“
  místo bohoslužby vzpomínkového setkání
  24. 6. 2013
  Slavnostní požehnání a otevření nově zrekonstruovaných prostor v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně
  místo konání slavnostní mše, která požehnání a otevření zrekonstruovaných prostor předcházela
  29. 11. 2007
  Oslavy 260 let založení konventu a nemocnice Milosrdných bratří v Brně 3. 11. 2005
  Otevření babyboxu v Nemocnici Milosrdných bratří 6. 1. 1929
  Odhalení pamětní desky Josefu Dobrovskému
  další události (2)...


  související odkazy

  Fl


Aktualizováno: 28. 04. 2020