Internetová encyklopedie dějin Brna

Drobného 38-40/959-948, SurGal Clinic

SurGal Clinic


 • historický název

  Sanatorium MUDr. Thorsche, Beckmannovo sanatorium

 • ulice

  Drobného 38-40/959-948

 • charakteristika

  Za Rakouska-Uherska existovalo v domě číslo 38 „Sanatorium dr. Thorsche“ (doloženo ještě v roce 1925, kdy mělo 30 lůžek).
  Ve druhé polovině dvacátých let bylo sanatorium rozšířeno Dr. Hugo Beckmannem a až do začátku druhé světové války fungovalo jako „Beckmannovo porodnické sanatorium“.
  Za války byla nemocnice zabrána a využívána pro potřeby německého Červeného kříže.
  Po skončení druhé světové války byla nemocnice vyvlastněna, prošla rekonstrukcí a v 50. letech minulého století do ní bylo přestěhováno chirurgické oddělení Okresní nemocenské pojišťovny a od této doby nebyl provoz nemocnice přerušen.
  Přesunutím chirurgického oddělení Okresní nemocenské pojišťovny získala nemocnice status „chirurgická“, který si uchovala dodnes. Změnil se také několikrát název nemocnice (název v letech 1949–1995 Hybešova nemocnice, poté nemocnice Delta).
  Na počátku 90. let minulého století byla zahájena výstavba nové čtyřpodlažní budovy, ve které byly umístěny technické a administrativní služby a operační sály privátní chirurgické SurGal Clinic.


 • území

  Brno-Černá Pole


 • zajímavosti

  Původně zde bylo sanatorium a vodoléčebný ústav s vlastním parkem (doloženo v roce 1900).
  Poskytována byla např. tato péče: dietní a vodoléčebné kúry, masáže, léčebná cvičení, elektroléčba aj.
  Ambulatorium s oddělením pro dámy a pány bylo otevřeno již od 5 hodin ráno. Lékařsky vedl ústav Dr. Fritz Thorsch, dříve lékař vodoléčebného ústavu ve Vöslau.


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-sever


 • významné osoby

  Gisela Beckmann
  majitelka sanatoria Hugo Beckmann
  původní majitel sanatoria, provedl rozšíření objektu Karel Daniel
  působil zde jako lékař Emmy Maendl
  majitelka sanatoria (doloženo v roce 1900) Karl Regner von Bleyleben
  místo úmrtí (v tehdejším sanatoriu dr. Thorsche)
  další významné osoby (4)...


 • objekty

  J. Hybeš
  pamětní deska: Drobného 36-40/01


 • události

  3. 10. 2011
  Otevření privátní chirurgické kliniky SurGal Clinic


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 19. 08. 2019