Internetová encyklopedie dějin Brna

Drobného 38-40/959-948, SurGal Clinic

SurGal Clinic


 • historický název

  Sanatorium MUDr. Thorsche, Beckmannovo sanatorium

 • ulice

  Drobného 38-40/959-948

 • charakteristika

  Za Rakouska-Uherska existovalo v domě číslo 38 „Sanatorium dr. Thorsche“ (doloženo ještě v roce 1925, kdy mělo 30 lůžek).
  Ve druhé polovině dvacátých let bylo sanatorium rozšířeno Dr. Hugo Beckmannem a až do začátku druhé světové války fungovalo jako „Beckmannovo porodnické sanatorium“.
  Za války byla nemocnice zabrána a využívána pro potřeby německého Červeného kříže.
  Po skončení druhé světové války byla nemocnice vyvlastněna, prošla rekonstrukcí a v 50. letech minulého století do ní bylo přestěhováno chirurgické oddělení Okresní nemocenské pojišťovny a od této doby nebyl provoz nemocnice přerušen.
  Přesunutím chirurgického oddělení Okresní nemocenské pojišťovny získala nemocnice status „chirurgická“, který si uchovala dodnes. Změnil se také několikrát název nemocnice (název v letech 1949–1995 Hybešova nemocnice, poté nemocnice Delta).
  Na počátku 90. let minulého století byla zahájena výstavba nové čtyřpodlažní budovy, ve které byly umístěny technické a administrativní služby a operační sály privátní chirurgické SurGal Clinic.


 • území

  Brno-Černá Pole


 • zajímavosti

  Původně zde bylo sanatorium a vodoléčebný ústav s vlastním parkem (doloženo v roce 1900).
  Poskytována byla např. tato péče: dietní a vodoléčebné kúry, masáže, léčebná cvičení, elektroléčba aj.
  Ambulatorium s oddělením pro dámy a pány bylo otevřeno již od 5 hodin ráno. Lékařsky vedl ústav Dr. Fritz Thorsch, dříve lékař vodoléčebného ústavu ve Vöslau.


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-sever


 • významné osoby

  Gisela Beckmann
  majitelka sanatoria Hugo Beckmann
  původní majitel sanatoria, provedl rozšíření objektu Karel Daniel
  působil zde jako lékař Karl Regner von Bleyleben
  místo úmrtí (v tehdejším sanatoriu dr. Thorsche) Kateřina Stránská
  místo úmrtí (tehdy sanatorium dr. Thorsche)
  další významné osoby (3)...


 • objekty

  J. Hybeš
  pamětní deska: Drobného 36-40/01


 • události

  3. 10. 2011
  Otevření privátní chirurgické kliniky SurGal Clinic


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 19. 08. 2019