Internetová encyklopedie dějin Brna

Rašínova, Kostel sv. Jakuba

Kostel sv. Jakuba


 • historický název

  Kostel sv. Jakuba staršího

 • ulice

  Rašínova

 • charakteristika

  Kostel sv. Jakuba byl založen pro potřebu německých a vlámských kolonistů na poč. 13. století a byl od počátku obklopen hřbitovem.
  První zpráva o něm pochází z roku 1228. Původně románský kostelík byl přestavován na gotický kostel od konce 14. století do roku 1502 za účasti parléřovské hutě a poté i brněnského stavitele a sochaře Antonína Pilgrama.
  V roce 1515 byl však z velké části poškozen požárem, který roztavil i jeho osm původních zvonů. Opravoval a přestavoval se v letech 1520–1526, ale až v roce 1592 byla přestavba dokončena dostavbou věže a hudební kruchty ve slohu pozdně gotickém s prvky renesance.

  Věž je nejvyšší kostelní věží v Brně a měří 92 m, trojlodní interiér kostela pak má rozměry 64 x 22 m. Tato vnější podoba kostela je dochována dodnes, barokní úpravy v 18. století byly provedeny jen uvnitř chrámu (hlavní oltář, kazatelna, boční oltáře).
  Po zrušení hřbitova v roce 1784 byly některé náhrobky a exhumované ostatky mrtvých přeneseny do podzemní chrámové krypty, několik náhrobků bylo umístěno v kněžišti kostela.

  V letech 1870–1878 proběhla podstatná regotizace kostela podle projektu Jindřicha Ferstela, na níž se podílel i stavitel J. Arnold a ing. J. Neubauer.
  Přitom došlo k odstranění Pilgramovy kaple, barokního hlavního oltáře a řady dalších barokních prvků. Okna, jež byla tehdy nově opatřena malbami podle návrhu vídeňského malíře Karla Geylinga, byla však zničena na konci 2. světové války za leteckých náletů na Brno.
  Poslední větší úprava kostela sv. Jakuba před II. světovou válkou proběhla v letech 1937–1939.
  V roce 2015 byl stavebně částečně upraven interiér kostela a restaurován jeho mobiliář včetně uměleckých předmětů. Velkou rekonstrukcí pak prošel celý chrám následně v letech 2015–2016 do dnešní podoby.


 • území

  Brno-město


 • nej...

  Brno: kostel s nejvyšší věží na území Brna

 • zajímavosti

  Knihovna kostela sv. Jakuba vznikala z různých knižních darů, odkazů a koupí potřebných liturgických rukopisů od 13. století a v současné době obsahuje 127 rukopisů nesmírné hodnoty. Je uložena v Archivu města Brna a má velmi podrobně zpracovaný katalog ve formě samostatné publikace. (Stanislav Petr, Soupis rukopisů knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně, Praha 2007)


 • současný stav

  Kostel prošel velkou rekonstrukcí v letech 2015-2016, znovu slavnostně otevřen veřejnosti byl 28. 4. 2016.


 • obrazy

  img6066.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • významné osoby

  Josef Arnold
  (stavitel - podílel se na regotizaci kostela) Josef František Doležal
  místo jeho působení v duchovní správě v letech 1980–1983 Josef Gross
  místo jeho působení v duchovní správě na začátku padesátých let 20. století Josef Hladík
  místo jeho působiště v duchovní správě a místo posledního odpočinku Karel Hrazdil
  místo jeho působení v duchovní správě v letech 1994–2010
  další významné osoby (10)...


 • objekty

  Jean Louis Raduit de Souches
  náhrobek: Rašínova 0/01 rekonstrukce kostela
  pamětní deska: Rašínova 0/02 oběti druhé světové války
  pamětní deska: Rašínova 0/03 odsun v roce 1945
  pamětní deska: Rašínova 0/04 oběti 1. světové války
  pamětní deska: Rašínova 0/05
  další objekty (3)...


 • události

  28. 4. 2016
  Slavnostní ukončení projektu rekonstrukce a rehabilitace chrámu svatého Jakuba v Brně 10. 10. 2015
  Otevření kostela sv. Jakuba po devíti měsících rekonstrukce 15. 3. 2015
  Návštěva velvyslankyně Norského království v Brně
  během návštěvy Brna navštívila velvyslankyně kostel sv. Jakuba
  12. 1. 2015
  Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba v Brně – Monumentum sacrum Brunense 20. 1. 2013
  Putovní výstava „Matka Vojtěcha – služebnice Boží – Statečný svědek víry“
  místo konání výstavy

  další události (23)...


 • autor

  Fl


Aktualizováno: 15. 09. 2018

Kostel sv. Jakuba v Brně, v němž je umístěný náhrobek Louise Raduita de Souches. Foto ze soukromého archívu.