Internetová encyklopedie dějin města Brna

Rašínova, Kostel sv. Jakuba

Kostel sv. Jakuba


 • historický název

  Kostel sv. Jakuba staršího

 • ulice

  Rašínova

 • charakteristika

  Kostel sv. Jakuba byl založen pro potřebu německých a vlámských kolonistů na poč. 13. století a byl od počátku obklopen hřbitovem.
  První zpráva o něm pochází z roku 1228. Původně románský kostelík byl přestavován na gotický kostel od konce 14. století do roku 1502 za účasti parléřovské hutě a poté i brněnského stavitele a sochaře Antonína Pilgrama.
  V roce 1515 byl však z velké části poškozen požárem, který roztavil i jeho osm původních zvonů. Opravoval a přestavoval se v letech 1520–1526, ale až v roce 1592 byla přestavba dokončena dostavbou věže a hudební kruchty ve slohu pozdně gotickém s prvky renesance.

  Věž je nejvyšší kostelní věží v Brně a měří 92 m, trojlodní interiér kostela pak má rozměry 64 x 22 m. Tato vnější podoba kostela je dochována dodnes, barokní úpravy v 18. století byly provedeny jen uvnitř chrámu (hlavní oltář, kazatelna, boční oltáře).
  Po zrušení hřbitova v roce 1784 byly některé náhrobky a exhumované ostatky mrtvých přeneseny do podzemní chrámové krypty, několik náhrobků bylo umístěno v kněžišti kostela.

  V letech 1870–1878 proběhla podstatná regotizace kostela podle projektu Jindřicha Ferstela, na níž se podílel i stavitel J. Arnold a ing. J. Neubauer.
  Přitom došlo k odstranění Pilgramovy kaple, barokního hlavního oltáře a řady dalších barokních prvků. Okna, jež byla tehdy nově opatřena malbami podle návrhu vídeňského malíře Karla Geylinga, byla však zničena na konci 2. světové války za leteckých náletů na Brno.
  Poslední větší úprava kostela sv. Jakuba před II. světovou válkou proběhla v letech 1937–1939.
  V roce 2015 byl stavebně částečně upraven interiér kostela a restaurován jeho mobiliář včetně uměleckých předmětů. Velkou rekonstrukcí pak prošel celý chrám následně v letech 2015–2016 do dnešní podoby.


 • území

  Brno-město


 • nej...

  Brno: kostel s nejvyšší věží na území Brna

 • zajímavosti

  Knihovna kostela sv. Jakuba vznikala z různých knižních darů, odkazů a koupí potřebných liturgických rukopisů od 13. století a v současné době obsahuje 127 rukopisů nesmírné hodnoty. Je uložena v Archivu města Brna a má velmi podrobně zpracovaný katalog ve formě samostatné publikace. (Stanislav Petr, Soupis rukopisů knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně, Praha 2007)


 • současný stav

  Kostel prošel velkou rekonstrukcí v letech 2015-2016, znovu slavnostně otevřen veřejnosti byl 28. 4. 2016.


 • obrazy

  img6066.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit "Chrám sv. Jakuba"
  "Soupis rukopisů knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně"
  "Znovu objevené náhrobky v kostele sv. Jakuba v Brně"
  "Postup a metodika výzkumu v kryptě pod kostelem sv. Jakuba v Brně"
  "Kostnice u sv. Jakuba (s fotografiemi Petra Barana a Petra Francána)"
  "Příběhy z dlouhého století: architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku"
  "Brněnské kostely"
  "Svatojakubská kostnice - meditační expozice či "muzeum smrti"?"
  "Die Pfarrkirche St. Jakob in Brünn"


 • významné osoby

  Josef Arnold
  (stavitel - podílel se na regotizaci kostela) Josef František Doležal
  místo jeho působení v duchovní správě v letech 1980–1983 Josef Gross
  místo jeho působení v duchovní správě na začátku padesátých let 20. století Josef Hladík
  místo jeho působiště v duchovní správě a místo posledního odpočinku Karel Hrazdil
  místo jeho působení v duchovní správě v letech 1994–2010
  další významné osoby (10)...
  Petr Chovanec
  místo jeho vysvěcení na kněze v roce 1992 Josef Koutný
  místo jeho působení v duchovní správě v roce 1950 Alois Krchňák
  místo jeho působení v duchovní správě od roku 2005 Johann Wilhelm von Pfeffershofen
  pod tímto kostelem je umístěn jeho náhrobník Johann Valentin von Pfeffershofen (Pfeffershoven)
  František Pokorný
  zde působil jako vynikající kazatel Pavel Princ
  místo jeho působení v duchovní správě v letech 1977–1980 Jean Louis Raduit de Souches
  místo posledního odpočinku (v tamní hrobce) Josef Vítek
  místo posledního rozloučení Zikmund II. z Dietrichštejna
  místo posledního odpočinku


 • objekty

  Jean Louis Raduit de Souches
  náhrobek: Rašínova 0/01 rekonstrukce kostela
  pamětní deska: Rašínova 0/02 oběti druhé světové války
  pamětní deska: Rašínova 0/03 odsun v roce 1945
  pamětní deska: Rašínova 0/04 oběti 1. světové války
  pamětní deska: Rašínova 0/05
  další objekty (2)...
  Varhany kostela sv. Jakuba
  varhany: Rašínova 0/06 barokní náhrobek
  náhrobek: Rašínova 0/07


 • události

  28. 4. 2016
  Slavnostní ukončení projektu rekonstrukce a rehabilitace chrámu svatého Jakuba v Brně 10. 10. 2015
  Otevření kostela sv. Jakuba po devíti měsících rekonstrukce 15. 3. 2015
  Návštěva velvyslankyně Norského království v Brně
  během návštěvy Brna navštívila velvyslankyně kostel sv. Jakuba
  12. 1. 2015
  Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba v Brně – Monumentum sacrum Brunense 20. 1. 2013
  Putovní výstava „Matka Vojtěcha – služebnice Boží – Statečný svědek víry“
  místo konání výstavy

  další události (23)...
  20. 6. 2012
  Otevření Kostnice pod kostelem sv. Jakuba v Brně 1. 6. 2010
  Výstavní projekt „Pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948-1960 11. 11. 2009
  Slavnostní instalace nového zvonu Martina Středy
  místo slavnosti
  16. 8. 2003
  Slavnostní uložení ostatků Louise Raduita de Souches 15. 5. 1996
  Festival staré hudby Brno 1996 - 1. ročník
  jedno z míst konání festivalu
  12. 10. 1936
  Otevření hrobky Louise Raduita de Souches 8. 3. 1813
  Kostel sv. Jakuba zasažen bleskem 21. 2. 1813
  Slavnostní uvedení do úřadu 20. 12. 1785
  Zákaz pohřbívání kolem kostela sv. Jakuba, sv. Petra a Pavla, v hrobkách a šachtách 28. 10. 1703
  křest cikánského dítěte 1. 2. 1660
  "Katovská" svatba v Brně 9 / 1641
  Zrestaurování svatostánku ve svatojakubském kostele 1. 6. 1635
  Odmítnutí pohřbívání dalších rodinných členů z Rožmitálů v kostele sv. Jakuba 12. 5. 1635
  Pohřbení pána z Rožmitálu v kostele sv. Jakuba 8. 2. 1621
  převzetí kostela sv. Jakuba katolíky 26. 5. 1572
  Dosazení faráře u sv. Jakuba 28. 4. 1568
  Vavřinec Šolc, kněz u sv. Jakuba 26. 12. 1566
  Opětovný příkaz k vydání provinilého kněze Jana Czayslera, kazatele u sv. Jakuba 29. 11. 1566
  Potrestání kněze Jana Czayslera, kazatele u sv. Jakuba 27. 11. 1565
  Uvěznění kněze Jana Czayslera, kazatele u sv. Jakuba 22. 10. 1467
  Udělení odpustků kostelu sv. Jakuba 10. 2. 1389
  Vyhlášení interdiktu nad farářem u sv. Jakuba 30. 11. 1340
  Zřízení kaple u hřbitova sv. Jakuba


 • autor

  Fl


Aktualizováno: 15. 09. 2018

Kostel sv. Jakuba v Brně, v němž je umístěný náhrobek Louise Raduita de Souches. Foto ze soukromého archívu.