Husův sbor církve Československé husitské


  historický název

  Husův sbor církve Československé


  ulice

  charakteristika

  V Brně-Králově Poli zahájila svou činnost Církev československá v roce 1921 veřejnou bohoslužbou, jež se uskutečnila v březnu téhož roku v Městském sadu u kadetky slouženou R. Stejskalem.
  Následovala ji první veřejná schůze občanů, kteří sympatizovali s nově se tvořící církví a sešli se 20. ledna 1924 v tělocvičně školy na Mojmírově náměstí za účasti 167 osob. Tam byl také zvolen zatímní výbor, jehož předsedou se stal MVDr. Martin Žižlavský.
  Poté se v roce 1925 ustavila samostatná náboženská obec s působností pro Královo Pole, Řečkovice, Ivanovice, Mokrou Horu, Medlánky, Jehnice, Lelekovice, Českou a Soběšice.


  území

  Brno-Královo Pole


  nej...

  Morava: první kostel Církve československé na západní a střední Moravě


  zajímavosti

  Při Husově sboru pracovaly v Králově Poli dva odbory: v letech 1926–1936 to byla Jednota mládeže církve československé a v roce 1931 založený Odbor sociální práce církve československé v Králově Poli.


  poznámka

  Ke kostelu patří farní dům, pod věží je místnost ke konání různých křesťanských, kulturních a společenských akcí, pod modlitebnou je divadelní sál pro 300 diváků, kde od počátku působilo ochotnické divadlo. Dnes v budově sídlí bezbariérové divadlo Barka, založené v roce 1994.
  Kostel dnes slouží i bohoslužebným účelům Sboru církve bratrské.


  stavební vývoj

  Dne 13. září 1924 byl založen stavební výbor, jeho úkolem bylo vybudování Husova sboru na pozemku, který byl pro tento účel zakoupen za 30.000 Kčs na nároží ulic Svatopluka Čecha a Charvatská.
  Základní kámen byl položen 12. října 1924 za účasti patriarchy Karla Farského a dalších významných osobností. Projekt zhotovil Ing. arch. Josef Novák a provoz sboru byl zahájen 25. října 1925 za účasti 12.000 osob z Králova Pole a okolí. Jde o funkcionalistickou sakrální stavbu neobvykle civilního ztvárnění s výraznou stupňovitou věží.
  Husův sbor je zasvěcen památce Mistra Jana Husa a je jedním ze tří velkých brněnských chrámů, a to na Botanické ulici a Karáskově náměstí.  městská část

  objekty

  otevření sboru Církve československé
  pamětní deska: Svatopluka Čecha 35a/01


  Fl


Aktualizováno: 19. 06. 2019