Internetová encyklopedie dějin města Brna

Svatopluka Čecha 35a/1405, Husův sbor církve Československé husitské

Husův sbor církve Československé husitské


 • historický název

  Husův sbor církve Československé

 • ulice

  Svatopluka Čecha 35a/1405

 • charakteristika

  V Brně-Králově Poli zahájila svou činnost Církev československá v roce 1921 veřejnou bohoslužbou, jež se uskutečnila v březnu t.r. v Městském sadu u kadetky slouženou R. Stejskalem.
  Následovala ji první veřejná schůze občanů, kteří sympatizovali s nově se tvořící církví a sešli se 20. ledna 1924 v tělocvičně školy na Mojmírově náměstí za účasti 167 osob. Tam by také zvolen zatímní výbor a předsedou se stal MVDr. Martin Žižlavský.
  Poté se v roce 1925 ustavila samostatná náboženská obec s působností pro Královo Pole, Řečkovice, Ivanovice, Mokrou Horu, Medlánky, Jehnice, Lelekovice, Českou a Soběšice.


 • území

  Brno-Královo Pole


 • nej...

  Morava: první kostel Církve československé na západní a střední Moravě

 • zajímavosti

  Při Husově sboru pracovaly v Králově Poli dva odbory: v letech 1926–1936 to byla Jednota mládeže církve československé a v roce 1931 založený Odbor sociální práce církve československé v Králově Poli.


 • poznámka

  v budově sídlí bezbariérové divadlo Barka, založené v roce 1994


 • stavební vývoj

  zobrazit Dne 13. září 1924 byl založen stavební výbor, jeho úkolem bylo vybudování Husova sboru na pozemku, který byl pro tento účel zakoupen za 30.000 Kčs na nároží ulic Svatopluka Čecha a Charvatská.
  Základní kámen byl položen za účasti patriarchy Karla Farského a významných
  osobností. Projekt zhotovil ing. arch. Josef Novák a provoz sboru byl zahájen 25. října 1925 za účasti 12.000 osob z Králova Pole a okolí. Jde o funkcionalistickou sakrální stavbu neobvykle civilního ztvárnění s výraznou stupňovitou věží.


 • prameny, literatura

  zobrazit "Divadlo Barka oslaví dvacetiny světelnou show"
  "Dějiny Králova Pole"
  "Památky Brna"


 • městská část

  Brno-Královo Pole


 • objekty

  otevření sboru Církve československé
  pamětní deska: Svatopluka Čecha 35a/01


 • autor

  Fl


Aktualizováno: 06. 07. 2017