Královopolský tunel


  historický název

  Dobrovského tunel (i tunely)


  ulice

  charakteristika

  Královopolský tunel byl projektován a postaven na Velkém městském okruhu Brno VMO Brno - silnice I/42) v letech 2008–2013, aby propojil v severní části města brněnské městské části Královo Pole a Žabovřesky s již dříve existujícími částmi okruhu a dalšími dvěma tunely v Brně - Pisáreckým a Husovickým. Tím se umožnilo další odlehčení dopravní situace na severních brněnských silnicích při vjezdu a výjezdu na území města Brna, neboť značná část dopravy tak mohla být svedena pod zem. Úvahy o tomto řešení se objevily už na začátku 90. let 20. století, ale trvalo ještě plných dvacet let, že se je podařilo realizovat.
  V letech 2002–2003 byly dokončeny průzkumné štoly, poté byla stavba na dva roky zastavena, v letech 2006–2007 došlo k zajištění statiky domů nad tunely a v lednu 2008 (po uklidnění sporů) byla stavba zahájena ražbou prvních metrů. V březnu roku 2010 byly proraženy oba tubusy tunelu a v prosinci 2011 se mohlo přistoupit k jejich zkušebnímu otevření.
  Pro veřejnost byl tunel otevřen 1. 9. 2013, nicméně stále ještě v jistém sledovaném provozu.
  Tunel měří 1237 m, má dva tubusy (jeden pro vjezd z Brna-Králova Pole a druhý pro vjezd z Brna-Žabovřesk) každý s dvěma dopravními pruhy pro bezpečný provoz při předjíždění. Náklady na stavbu představují cca 12 miliard Kč.
  Název "Královopolský tunel" získal už dne 21. května 2002 usnesením Zastupitelstva města Brna, takže veškeré další názvy jako Dobrovského tunel, Dobrovského tunely či dokonce Dobrovský tunel, příp. Královopolské tunely jsou tudíž neplatné.  nej...

  Česká republika: v současnosti (rok 2014) je považován za nejmodernější silniční tunel


  zajímavosti

  Stavbu však od počátku provázely protesty obyvatel ulic Dobrovského v Králově Poli a ulic blízkých trase tunelu v Žabovřeskách z obavy o zhoršení životního prostředí, možnosti narušení staveb domů a podstatně zvýšenému hluku při samotné stavbě.
  Soudní spory mezi vedením stavby a vlastníky domů probíhaly v letech 2004–2006, kdy bylo dokonce nutno stavbu na čas přerušit vůbec, ale poté vedly na obou stranách k určitým kompromisům a pozvolnému uklidnění situace.
  Název Královopolský tunel (nikoliv Královopolské tunely, jde o jeden tunel s dvěma tubusy!) je v souladu s názvy Pisárecký tunel (v Pisárkách) a Husovický tunel (v Husovicích), a to z bezpečnostních důvodů pro rychlou orientaci jejich lokace.
  události

  31. 8. 2012
  Slavnostní otevření Královopolského tunelu 2. 6. 2012
  Den otevřených dveří na stavbě Královopolského tunelu 26. 3. 2010
  Proražení Královopolského tunelu 18. 5. 2006
  Zahájení výstavby Královopolského tunelu


  Fl


Aktualizováno: 06. 07. 2018