Internetová encyklopedie dějin Brna

Kotlářská 2/308, Geopark Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

Geopark Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity


 • ulice

  Kotlářská 2/308

 • charakteristika

  Geopark je složen z vybraných zajímavých exponátů - kamenů - které jsou rozmístěné po velké části historického areálu fakulty.
  Prohlídkový okruh je volně přístupný kdykoliv, když je otevřený areál fakulty a vstup do něj se neplatí.
  Geopark je složen z vybraných zajímavých exponátů - kamenů - které jsou rozmístěné po velké části historického areálu fakulty. Geopark je spíše procházkou v odpočinkové zóně, dokonce rozmístění jednotlivých exponátů bylo konzultováno s architektem, takže fungují jako estetický prvek.
  Vybudování Geoparku inicioval doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. z Ústavu geologických věd PřF MU.


 • území

  Brno-Veveří


 • zajímavosti

  Geopark byl otevřen 24. 5. 2014. V areálu se nachází celkem 24 kamenů různého původu a stáří (stav v roce 2014). Některé jsou přímo z přírody, jiné z lomu.
  Kameny pochází z dvaceti českých lokalit. Park ještě ale není dokončený bude postupně rozšiřován.Postupně by měl být obohacen o kusy hornin z vybraných moravských lokalit. Nakonec by měl mít 40 exemplářů.

  Rostislav Melichar, který s nápadem na Geopark přišel, k tomu dodává: „Pochází z dvaceti českých lokalit. Park ještě ale není dokončený budeme rozšiřovat, postupně do něj přibudou ještě kusy hornin z vybraných moravských lokalit. Nakonec budeme mít 40 exemplářů.“ Můžeme zde tak nalézt bludný balvan, který v Brně připomíná dobu ledovou, či vápenec se zkamenělinami hlavonožců.


 • poznámka

  V době otevření měl geopark 24 exponátů:
  - Nerovnoměrně vyvětralý erlán
  - Acháty v lávových bublinách
  - Čedičový sloupec
  - Kamenné varhany
  - Raci z křídového moře
  - Svědci doby ledové
  - Silurští hlavonožci
  - Vznik žulového magmatu
  - Utopené kry migmatitu v žule
  - Živcové vyrostlice v žulách
  - Žulový obelisk
  - Podmořská čedičová láva
  - Vápencová neptunická žíla
  - Dno vysychajícího jezera
  - Křemenné žilky v buližníku
  - Zchlazený okraj žíly spessartitu
  - Horniny zemského pláště
  - Seménková železná ruda
  - Pražská "zlatá" opuka
  - Barevné proměny ryolitu
  - Vrásy v zelené břidlici
  - Ortorula zvrásněná s amfibolitem
  - Žíly tonalitu v dioritu
  - Přeměna žuly v ortorulu.
  (Podklady i obrazový materiál k tomuto záznamu připravil pan Ondřej Puczok, děkujeme.)


 • obrazy

  img17314.jpg img17315.jpg img17316.jpg img17317.jpg img17318.jpg img17319.jpg img17320.jpg img17321.jpg img17322.jpg img17323.jpg img17324.jpg img17325.jpg img17326.jpg img17327.jpg img17328.jpg img17329.jpg img17330.jpg img17331.jpg img17332.jpg img17333.jpg img17334.jpg img17335.jpg img17336.jpg img17337.jpg img17338.jpg img17339.jpg img17340.jpg img17341.jpg img17342.jpg img17343.jpg img17344.jpg img17345.jpg img17346.jpg img17347.jpg img17348.jpg img17349.jpg img17350.jpg


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-střed


 • objekty

  bludné balvany
  pamětní kámen: Kotlářská 2/18


 • události

  24. 5. 2014
  Otevření nového Geoparku Masarykovy univerzity


 • autor

  Jis


Aktualizováno: 03. 01. 2020

Jeden z exponátů (Archáty v lávových bublinách), který je součástí Geoparku v areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Fotografii pořízenou na podzim 2014 pro naši encyklopedii poskytl pan Ondřej Puczok, děkujeme.