Internetová encyklopedie dějin Brna

Tomáš Černušák, Herburský klášter v Brně v předhusitském období, VVM, 2, 55, 2003, 165–171, Brno, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, ISSN 0323-2581.

Herburský klášter v Brně v předhusitském obdobíAktualizováno: 23. 05. 2018