VVM, 2, 56, 160–172, Brno 2004, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, ISSN 0323-2581." />
Internetová encyklopedie dějin Brna

Lukáš Fasora, Modernizace komunální správy a mentální proměna zástupců místních občanských elit v letech 1890 - 1914 na příkladu brněnských předměstských obcí, VVM, 2, 56, 160–172, Brno 2004, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, ISSN 0323-2581.

Modernizace komunální správy a mentální proměna zástupců místních občanských elit v letech 1890 - 1914 na příkladu brněnských předměstských obcíAktualizováno: 25. 07. 2018