Modernizace komunální správy a mentální proměna zástupců místních občanských elit v letech 1890 - 1914 na příkladu brněnských předměstských obcí


Lukáš Fasora


místo vydání

Brno


rok vydání

2004


periodikum

VVM


ročník

56


číslo

2


strana

160–172


nakladatel

Muzejní a vlastivědná společnost v Brně


ISSN

0323-2581
Hobzová


Aktualizováno: 25. 07. 2018