Internetová encyklopedie dějin Brna

Pavel Michna, František Pavlíček (red.), Moje vzpomínka na Zelný trh, VVM, 3, 56, 325–328, Brno 2004, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, ISSN 0323-2581.

František Pavlíček (red.), Moje vzpomínka na Zelný trhAktualizováno: 25. 07. 2018