Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Skutil, Nová paleolitická stanice a neolitické sídliště v Jiráskově čtvrti v Brně, In: Brno v minulosti a dnes. Sborník prací k dějinám a výstavbě Brna (BMD), 7, 1965, 163–168, Brno, Blok.

Nová paleolitická stanice a neolitické sídliště v Jiráskově čtvrti v BrněAktualizováno: 23. 05. 2018