Internetová encyklopedie dějin Brna

Jaroslav Pošvář, Brněnské vinice a brněnské viniční právo, In: Brno v minulosti a dnes. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna (BMD), 10, 1988, 97–112, Brno, Archiv města Brna.

Brněnské vinice a brněnské viniční právoAktualizováno: 26. 08. 2018