Internetová encyklopedie dějin Brna

Boris Novotný, Staré obchodní cesty v Čechách a na Moravě ve světle nálezů mincí z 10. až 13. století a jejich vztahy k archeologickým a písemným pramenům, In: Denárová měna na Moravě, 52–97, Brno 1986, Moravské muzeum.

Staré obchodní cesty v Čechách a na Moravě ve světle nálezů mincí z 10. až 13. století a jejich vztahy k archeologickým a písemným pramenůmAktualizováno: 16. 07. 2018