Internetová encyklopedie dějin Brna

Miloš Čižmář, Zpráva o činnosti Ústavu archeologické památkové péče Brno v roce 1996, Pravěk NŘ, 6, 1996, 290, Brno 1997, Ústav archeologické památkové péče Brno, ISSN 1211–8338.

Zpráva o činnosti Ústavu archeologické památkové péče Brno v roce 1996Aktualizováno: 16. 07. 2018