Internetová encyklopedie dějin Brna

Miloš Čižmář, Zpráva o činnosti Ústavu archeologické památkové péče Brno v roce 1997, Pravěk NŘ, 7, 1997, 458–459, Brno 1998, Ústav archeologické památkové péče Brno, ISBN 80–902511–1–0.

Zpráva o činnosti Ústavu archeologické památkové péče Brno v roce 1997Aktualizováno: 16. 07. 2018