Internetová encyklopedie dějin Brna

Miloš Čižmář, Zpráva o činnosti Ústavu archeologické památkové péče Brno v roce 1998, Pravěk NŘ, 8, 1998, 397–398, Brno 1999, Ústav archeologické památkové péče Brno, ISBN 80–902511–5–3.

Zpráva o činnosti Ústavu archeologické památkové péče Brno v roce 1998Aktualizováno: 16. 07. 2018