NŘ, 15, 2005, 502–504, Brno 2007, Ústav archeologické památkové péče Brno, ISBN 978–80–86399–27–0." />
Encyklopedie dějin města Brna

Zbyněk Z. Stránský, In memoriam prof. RNDr. Jana Jelínka, DrSc., Pravěk , 15, 2005, 502–504, Brno 2007, Ústav archeologické památkové péče Brno, ISBN 978–80–86399–27–0.

In memoriam prof. RNDr. Jana Jelínka, DrSc.Aktualizováno: 23. 05. 2018