Internetová encyklopedie dějin Brna

Jaroslav Pánek, Historiografie mezi Brnem a Prahou (Tři úvahy o spolupráci na místě pozdravu Sdružení historiků České republiky jubilující Matici Moravské), In: Dějiny Moravy a Matice moravská. Problémy a perspektivy, 21–30, Brno 2000, Matice moravská, ISBN 80–86488–01–2.

Historiografie mezi Brnem a Prahou (Tři úvahy o spolupráci na místě pozdravu Sdružení historiků České republiky jubilující Matici Moravské)Aktualizováno: 20. 06. 2018