Internetová encyklopedie dějin Brna

Pavel Radoměrský, Moravské a slezské nálezy v údobí brakteátovém, In: Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 99–111, díl II., Praha 1956, Československá akademie věd.

Moravské a slezské nálezy v údobí brakteátovémAktualizováno: 20. 06. 2018