Internetová encyklopedie dějin Brna

Emanuela Nohejlová-Prátová, České a moravské nálezy údobí grošového, In: Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 117–298, díl II., Praha 1956, Československá akademie věd.

České a moravské nálezy údobí grošovéhoAktualizováno: 20. 06. 2018