Brno město a okolí


Alois V. Kožíšek (red.)


místo vydání

Brno-Praha-Bratislava


rok vydání

1938


díl

řada A, svazek 19


nakladatel

Národohospodářská propagace Československa


osoby

stavby

Bývalá administrativní budova firmy ALPA
Palackého třída 158/916
s. 237


události

1933
Založení Masoslužby Lad. Šandy, velkořeznictví a továrna uzenin
s. 271
1933
Zřízení nočního podniku BOCCACCIO DANCING
s. 229
1933
Zřízení tančírny MAXIM
s. 229
1923
Založení Svépomocné záložny dříve „Legie“
s. 228
1920
Zrušení přístřeší pro děti
s. 84

další události (12)...


MJ


Aktualizováno: 23. 05. 2018