Internetová encyklopedie dějin Brna

Lubor Nedbal, Parašutista nadporučík Oldřich Pechal v sítích gestapa, Jižní Morava, 40, 175–203, sv. 43, Brno 2004, Muzejní a vlastivědná společnost, ISBN 80–7275–054–2, ISSN 0449–0436.

Parašutista nadporučík Oldřich Pechal v sítích gestapaAktualizováno: 18. 06. 2018