Internetová encyklopedie dějin Brna

Tomáš Tyl, Kterak Zákoník před aulu přišel, Univerzitní noviny, 4, 10, 51–52, Brno 2003, MU, ISSN 1211-6866.

Kterak Zákoník před aulu přišelAktualizováno: 16. 07. 2018