Život a dílo Františka Mareše. (Příspěvek k poznání brněnského kulturního života v druhé půli 19. století a v posledních letech předpřevratových)


Alois Gregor


místo vydání

Brno


obsaženo v...

Brno v minulosti a dnes. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna (BMD)


číslo

5


datum

1963


strana

259-265


nakladatel

Krajské nakladatelství v Brně
Aktualizováno: 23. 05. 2018