Internetová encyklopedie dějin Brna

Iva Vlčková, PhDr. Věře Bednářové k devadesátinám, VVM, 1, 52, 2000, 87–88, Brno, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, ISSN 0323-2581.

PhDr. Věře Bednářové k devadesátinámAktualizováno: 23. 05. 2018