Internetová encyklopedie dějin Brna

Pavel Zatloukal, Z pozdní doby brněnského historismu. (Architekti G. Wanderley, A. Prastorfer a W. Dwořak), VVM, 1, 47, 1995, 14-28, Brno, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, ISSN 0323-2581.

Z pozdní doby brněnského historismu. (Architekti G. Wanderley, A. Prastorfer a W. Dwořak)Aktualizováno: 23. 05. 2018