Matrika doktorů Německé univerzity v Praze (1931–1936)


uloženo

Archiv Univerzity Karlovy


fond

Matriky Německé univerzity v Praze


inv. číslo

5Menš


Aktualizováno: 04. 04. 2015