Vývoj Lektorátu muzejnictví 1922–1951. Devadesát let od počátků univerzitního vzdělávání muzejníků v českých zemích


Otakar Kirsch, Lucie Jagošová


rok vydání

2013


obsaženo v...

Muzeum. Muzejní a vlastivědná práce


ročník

51


číslo

1


strana

3–16


ISSN

1803-0386události

22. 3. 1965
Muzeologické sympozium 1965 1. 1. 1963
Zřízení museologického oddělení v Moravském muzeu (MZM v Brně) a založení katedry museologie na UJEP v Brně (FF MU)


Kal


Aktualizováno: 23. 05. 2018