Sbor sociální péče o československé vysokoškolské studentstvo v Brně. XXVII. výroční zpráva Sboru sociální péče o čs. vysokoškolské studentstvo v Brně za správní rok 1935


místo vydání

Brno


rok vydání

1936


obsaženo v...

Sbor sociální péče o československé vysokoškolské studentstvo


rozsah

24 s.


vydání

1.


události

21. 6. 1928
Ustavení spolku Sbor sociální péče o československé vysokoškolské studentstvo v Brně


Kal


Aktualizováno: 23. 05. 2018