Učňovská škola v Brně odb. odd. pro živnosti oděvní "B", odborné třídy pro dámské krejčové, nám. 28. října 22


uloženo

AMB


fond

Učňovská škola v Brně odb. odd. pro živnosti oděvní "B", odborné třídy pro dámské krejčové, nám. 28. října 22


značka

M 239


zpracoval

J. VodičkaLik


Aktualizováno: 23. 05. 2018