Židovské matriky, Brno, Zemřelí 1945–1949 (zpětné zápisy z let 1942–1945, koncentrační tábory)


uloženo

Národní archiv Praha


fond

Židovské matriky, Brno, Zemřelí 1945–1949 (zpětné zápisy z let 1942–1945, koncentrační tábory)


značka

1073


inv. číslo

145


rkp. č.

kniha 145Menš


Aktualizováno: 02. 03. 2016