Internetová encyklopedie dějin Brna

Alexandr Nett, K osmdesátinám Vladislava Davida, In: Bulletin advokacie, 7-8, 2007, 123, ISSN 1210-6348.

K osmdesátinám Vladislava DavidaAktualizováno: 23. 05. 2018