Hlavní tendence brněnské řemeslné výroby od počátků města do zániku cechovního sdružení


Hana Jordánková, Ludmila Sulitková


místo vydání

Brno


obsaženo v...

Brno v minulosti a dnes. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna


periodikum

BMD


číslo

12


datum

1994


strana

15–37


nakladatel

Archiv města Brna


ISBN

80-85048-55-8


události

28. 4. 1367
Statuta cechu zlatníků 30. 11. 1361
Statuta cechu nožířů 4. 11. 1352
Zákaz vytváření cechů; statuta cechu řeznického


Jord


Aktualizováno: 20. 07. 2018