Internetová encyklopedie dějin Brna

Leopold Novák, Památník účasti Sokola Brno III v boji o život národa 1938–1945, Archiv MU, B 67, k. 15, i.č. 238, 20 s., 1., Brno 1947.

Památník účasti Sokola Brno III v boji o život národa 1938–1945Aktualizováno: 28. 05. 2018