Předbělohorské soudy na Moravě a královské město Brno


Hana Jordánková, Ludmila Sulitková


místo vydání

Brno


periodikum

ČMM


ročník

113


datum

1994


strana

235–260


vydání

1.


nakladatel

Matice moravská


události

16. 2. 1598
Spor o výčep vína a prodej soli Munkovými poddanými
s. 256–257
15. 7. 1592
Mandát císaře Rudolfa II. umožňující odvolání se k vyšší soudní instanci
s. 247–248


Jord


Aktualizováno: 16. 08. 2018