Sbor národní bezpečnosti - Policejní evidence obyvatel Brna 1918–1953


uloženo

AMB


fond

Sbor národní bezpečnosti - Policejní evidence obyvatel Brna 1918–1953


značka

Z 1


osoby

Rudolf Adámek
Hugo Adler
Anna Albrechtová
Igor Barvič
Viktor Hans Baumann

další osoby (181)...


MJ


Aktualizováno: 13. 08. 2018