Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Bukovský, Kostel sv. Trojice královopolského kartouzu v Brně a uložení ostatků Prokopa Lucemburského, markraběte moravského, In: Forum Brunense. Sborník prací Muzea města Brna (FB), 1993, 53-70, Brno, MuMB, ISSN 0862-3538.

Kostel sv. Trojice královopolského kartouzu v Brně a uložení ostatků Prokopa Lucemburského, markraběte moravskéhoAktualizováno: 13. 08. 2018