Velkostatek Kuřim 1546–1953


anotace

majetko-právní vztahy na městském kuřimském panství


uloženo

AMB


fond

Velkostatek Kuřim 1546–1953


značka

H 1


inv. číslo

15


události

13. 6. 1766
Postoupení školní budovy v Deblíně 1. 10. 1765
Prodej hospody v Lelekovicích 11. 2. 1764
Prodej kovárny v městečku Deblíně 14. 3. 1763
Prodej kovárny u Lelekovic 8. 9. 1762
Prodej zámeckého kuřimského mlýna
další události (2)...


Jord


Aktualizováno: 11. 08. 2018