Mareš - Pedagog. Památce školního rady Františka Mareše, budovatele dívčích škol spolku "Vesna" v Brně


rok vydání

1942


strana

14


anotace

Vydáno jako příloha Věstníku ženského školství odborného . roč. XXIX., číslo 3-4Do


Aktualizováno: 09. 08. 2018