Sterbeprotokol 1941


uloženo

AMB


fond

Archiv města Brna - Sbírka rukopisů a úředních knih - Sčítání lidu 1850–1910, 1333–1965


značka

A 1/3


rkp. č.

8 229


osoby

Josef Bačák
Karel Bačovský
Karel Benedikt
uveden pod číslem 3553 i Hermann Berl
uveden pod číslem 3553 j Antonín Berousek

další osoby (65)...


události

7. 10. 1941
Zápis popravených v Brně 6. 10. 1941 6. 10. 1941
Popravy v prvním stanném právu v Brně (pondělí 6. října) 6. 10. 1941
Zápis popravených v Brně 4. 10. 1941 4. 10. 1941
Popravy v prvním stanném právu v Brně (sobota 4. října) 4. 10. 1941
Zápis popravených v Brně 3. 10. 1941
další události (9)...


Menš


Aktualizováno: 07. 08. 2018