Kronika obce Brno-Bohunice


uloženo

AMB


fond

Místní národní výbor Brno-Bohunice II 1850–1978


značka

B 39


inv. číslo

1události

11. 12. 1922
Založení mateřské školy v Brně-Bohunicích
s. 149
17. 3. 1912
Založení TJ Sokol Bohunice
s. 150–151
25. 6. 1886
Návštěva brněnského biskupa v bohunické škole
s. 60–61
30. 7. 1883
Zřízení jednotřídní obecné školy v Bohunicích
s. 59–60
31. 10. 1857
Sčítání obyvatel Bohunic v roce 1857
s. 41–50


MJ


Aktualizováno: 07. 08. 2018