Okresní odd. VB Brno město, velitelství stanice SNB Brno-Líšeň. Seznam osob vězněných, umučených a popravených v letech 1939–1945 za ilegální a jinou protifašistickou činnost, 19.6. 1946


uloženo

Archiv bezpečnostních složek Kanice


fond

Okresní odd. VB Brno město, velitelství stanice SNB Brno-Líšeň. Seznam osob vězněných, umučených a popravených v letech 1939–1945 za ilegální a jinou protifašistickou činnost, 19.6. 1946


značka

N 3


inv. číslo

inv. č. 391


karton

kart. 29JMik


Aktualizováno: 07. 08. 2018