B 40, Zemský úřad v Brně , presidiální registratura


uloženo

MZA v Brně


fond

B 40, Zemský úřad v Brně , presidiální registratura


značka

čj. 14 653/19, karton 9


události

4. 2. 1919
Odstranění pamětní desky v Panenské ulici
Souhrn zpráv o událostech v Brně od prosince 1918 do února 1919. Policejní ředitelství moravskému místodržitelství 11.2.1919.
2. 2. 1919
Zničení pamětní desky v Čechyňské ulici
Souhrn zpráv o událostech v Brně od prosince 1918 do února 1919. Zpráva Policejního ředitelství v Brně moravskému místodrřitelství 3.2.1919.


Menš


Aktualizováno: 05. 08. 2018